Preview Mode Links will not work in preview mode

Skuggholmarnas radiopsykolog

May 10, 2020

Vad är virus - egentligen? 

En kort guide för alla fastlänningar där ute.


Apr 24, 2020

En gåva från Skuggholmarna till Fastlandet. 

Kom ihåg nu: Det vi gör nu - Det måste vi hålla på med länge. 


Mar 26, 2020

Lektion 37 - Nunär - en snabb lektion i ångestreduktion på 2 minuter.  

Sammanställt av öepidemiolog Hugo Vågdahl